Jens vejmand tekst

Jens Vejmand – Højskolesangbogen

Jens Vejmand

Digtet om den fattige vejmand er Højskolesangbogens eksempel på Aakjærs politiske engagement. Carl Nielsen skrev melodien. Digtet er skrevet på opfordring fra …

Jeppe Aakjær skrev ikke kun digte, der hyldede den jyske bondekultur, men også politisk engagerede digte og romaner, der agiterede for en mere retfærdig fordeling af goderne i samfundet. Digtet om den fattige vejmand er Højskolesangbogens eksempel på Aakjærs politiske engagement. Carl Nielsen skrev melodien.

Jens Vejmand : læs teksten og download melodien på …

Jens Vejmand : læs teksten og download melodien på festklaveret.dk

Melodi: Carl Nielsen – Tekst: Jeppe Aakjær Hvem sidder der bag skjærmen med klude om sin hånd, med læderlap for øjet og om sin sko et bånd?

Melodi: Carl Nielsen – Tekst: Jeppe Aakj�r Hvem sidder der bag skj�rmen med klude om sin h�nd, med l�derlap for �jet og om sin sko et b�nd? Det er s�m�nd Jens Vejmand, der af sin sure n�d med ham’ren m� forvandle de h�rde sten til br�d. Og v�gner du en morgen i allerf�rste gry og h�rer ham’ren klinge, p� ny, p� ny p� ny, det e …

JENS VEJMAND – Det Kgl. Biblioteks tekstportal

JENS VEJMAND – Det Kgl. Biblioteks tekstportal

det er saamænd Jens Vejmand, der af sin sure Nød med Hamren maa forvandle de haarde Sten til Brød. ✂ Og vaagner du en Morgen i allerførste Gry

Jens Vejmand – Jeppe Aakjær – Kalliope

Jeppe Aakjær: »Jens Vejmand« fra Rugens Sange (1906)

Jens Vejmand · Hvem sidder der bag Skjærmen · med Klude om sin Haand, · med Læderlap for Øjet · og om sin Sko et Baand? · Det er saamænd Jens Vejmand, · der af sin …

Kalliope er en database indeholdende ældre dansk lyrik samt biografiske oplysninger om danske digtere. Målet er intet mindre end at samle hele den ældre danske lyrik, men indtil videre indeholder Kalliope et forhåbentligt repræsentativt, og stadigt voksende, udvalg af den danske digtning.

Hvem sidder der bag skærmen – DR

Og vågner du en morgen i allerførste gry og hører hamren klinge påny, påny, påny, det er såmænd Jens Vejmand på sine gamle ben, som hugger vilde gnister af …

Jeppe Aakjær – Jens Vejmand – Genius

Jeppe Aakjær – Jens Vejmand | Genius

Jens Vejmand · About · Genius is the world’s biggest collection of song lyrics and musical knowledge.

Hvem sidder der bag Skærmen / med Klude om sin Hånd, / med Læderlap for Øjet / og om sin Sko et Baand? / Det er såmænd Jens Vejmand, / der af sin sure Nød / med Ham’ren maa

Jens Vejmand – Dansk Vejhistorisk Selskab

Jeppe Aakjærs tekst til “Jens Vejmand” · 1. Hvem sidder der bag Skjærmen med Klude om sin Haand, · 2. Og vaagner du en Morgen i allerførste Gry · 3. Og ager du til …

Jens Vejmand

Jens Vejmand. Hvem sidder der bag Skjærmen med Klude om sin Haand, med Læderlap for Øjet og om sin Sko et Baand? Det er saamænd Jens Vejmand,

Forstå teksten ”Jens Vejmand” – Studienet

Jens Vejmand | Tekst

Digtet ”Jens Vejmand” er skrevet af Jeppe Aakjær for mere end 100 år siden. Det er skrevet i et ret enkelt sprog, men der er alligevel flere ord og …

Digtet ”Jens Vejmand” er skrevet af Jeppe Aakjær for mere end 100 år siden. Det er skrevet i et ret enkelt sprog, men der er alligevel flere ord og vendinger, der kan være vanskelige at forstå. Dem ha (…)

Jens Vejmand – Wikipedia, den frie encyklopædi

“Jens Vejmand” eller “Hvem sidder der bag skærmen?” er en dansk sang af Jeppe Aakjær i 1905, med melodi af Carl Nielsen i 1907. Det indgår i digtsamlingen …

Keywords: jens vejmand tekst